Om oss

Din personliga kontakt

Vi som arbetar på H2 Group har många års erfarenhet från den grafiska branschen. Allt från reklambyråns kreativa arbete till tryckeriernas specialistkunskaper om papper, efterbehandlingar etcetera, till distribution och effektmätningar av olika kampanjer.

Vi finns här för dig. Håkan och Niclas.

Håkan

Håkan

Leveranssäkerhet

Sedan ett flertal år samarbetar vi med ett tjugotal olika partners, samtliga noggrant utvalda och beprövade. Vi förfogar således över en mycket stor och flexibel produktionskapacitet som är få andra aktörer förunnat. Det betyder att vi är mindre känsliga för eventuella produktions- eller andra leveransstörningar. Detta innebär att våra kunder kommer i åtnjutande av en mycket hög leveranssäkerhet.

Trygghet

H2 Group har låga rörelsekostnader och är snabbrörliga på marknaden. Det betyder att vi är okänsligare än många andra under mörkare tider. För våra kunder innebär det en möjlighet till en helt annan långsiktighet och stabilitet vilket många värdesätter.

Ansvar

Alla kan göra misstag, det har faktiskt hänt oss också. När sådana har inträffat, och det inte beror på ett uppenbart fel från vår kunds sida, tar vi fullt ansvar för att ni som kund snarast möjligt, ska få era beställda produkter.

Kvalitet & Miljö

Samtliga partners till oss är noga beprövade vad gäller maskinell kapacitet, IT-standard och servicegrad. De arbetar också aktivt med att kontinuerligt reducera verksamhetens miljöpåverkan. Det handlar om att använda papper som är producerade så lokalt som möjligt och på ett miljövänligt sätt, att anlita logistikföretag som använder moderna fordon med högsta möjliga miljöklass, minimera pappersspill och använda så lite miljöpåverkande kemikalier som möjligt.

Ekonomi

Tack vare stora inköpsvolymer över tid kommer vi i åtnjutande av försvarliga grossistrabatter hos våra partners vilket gör att vi kan erbjuda något så unikt som låga priser för premiumprodukter. I tillägg till detta lyckas vi ofta spara ytterligare pengar åt er som kund eftersom vi troligen vet vilken partner som är optimal för varje enskilt projekt. Slutligen, eftersom vi gör det tidskrävande arbetet att finna och välja rätt leverantör sparar vi den tiden åt våra kunder, och tid är som bekant också pengar.

Vår historia

Företagets grundare, Håkan Allvar, började sin grafiska bana redan 1995 som projektledare på reklambyrå och har sedan arbetat på olika tryckerier tills han startade H2 Group 2009.

Gemensamt för tryckerier generellt är svårigheten att själva kunna producera alla de olika typer av jobb kunder har behov av. I alla fall på ett konkurrenskraftigt sätt. Därför använder man sig ofta av underleverantörer som kan komplettera det egna utbudet av grafiska tjänster. H2 Print har valt att löpa linan ut. Istället för att binda kapital i dyra produktionsanläggningar och ändå inte kunna erbjuda helheten, samarbetar H2 Print med partners fullt ut. Många leverantörer har vi samarbetare med i 10 år men vi letar kontinuerligt nya och ännu bättre. Idag samarbetar vi med mellan 15 och 20 partners i både Sverige och utomlands.