Kontakt

Håkan Allvar

Jag började min grafiska bana i reklambyråbranschen 1995 för att 1999 gå över till tryckeri. Jag har arbetat på ett flertal tryckerier av olika storlekar och med olika produktionstekniker fram till 2009 då jag och en kompanjon startade H2 Group. Jag har en DIHM i Internationell marknadsföring.

Niclas Gustafsson

Jag har i många år arbetat med handel både B 2 C och B 2 B, både som anställd och i egen firma. I januari 2010 började jag en marknadsekonomisk utbildning på IHM Business school i Göteborg. Tog examen i januari 2013 och började efter det på H2 Group hos Håkan. Har sedan med några avbrott arbetat på det som nu blivit H2 Print så mina kunskaper om specifikt tryckbranschen har vuxit till sig med åren.

Sven Källfelts gata 204, 426 71 Västra Frölunda